Reklama
 
Blog | Jiří David

Komise na komisi pro podkomisi

isimokdop orp isimok an esimok

Tak nám ustanovili odbornou komisi, jež má tři podkomise.

Naši
noví odborníci v ní sedí a nevadí jim vůbec, že tím, že tam sedí, tedy,
že tuto roli(nechci říkat úlohu) přijali(samozřejmě v dobré víře)
degraduji smysl mezinárodní odborné komise.

Takže příště, až se
bude vypisovat cokoliv pro mezinárodní odborně významné komise,
je nutné ihned poznamenat, že jejich rozhodnutí nebude nic znamenat,
neboť bude podřízeno jiné, zdejší komisi, která se rozhodne, zda-li oni
rozhodovali dobře.

Reklama

Ideální stav pro naše kulturní souvislosti. To
se sem pohrne známých a podstatných odborníků, nebo si myslíte, že ne?!
Že by si mezi sebou už říkali, jakcí tu žijí kulturní, kultivovaní,
respektující narodnostně orientovaní, sebevědomí občané!?

Mimochodem
ještě k naší nové trojkomisi. Někteří z nich se už nechali slyšet, že
se samozřejmě budou se všemi svymi odbornými znalostmi zasazovat o to,
aby Národní knihovna zůstala na Letné!!

Hmmm, to ale asi tito
nešťastníci netušili(nebo jim je to jedno- jistě ne všem), že za dvě
hodiny, kdy do těchto úctyhodných komisí nalezli, svolal primátor
P.Bém tiskovku, na které prohlásil, že tato nová trojkomise, bude mít
za svůj hlavní úkol, nalézt nový prostor na umístění NK!!!

No
není to idelaní komunikace a to nemluvím o tom, že první sraz komisařů
má být v sobotu(v sobotu se nejlépe začíná i likviduje), kdy tu z
nich nebude zhruba třetina.

A aby to nebylo vše tak růžové, chci
jen připomenout, že na dnešní(čtvrteční) veřejné podpopře před
magistrátem Hl.měst Prahy, nepřišel ani jeden pedagog Akademie
výtvarných umění, ani jeden pedagog(kromě prorektora a
mne) Vysoké školy umělecko průmyslové, ani jeden ze stávajících studentů
těchto uměleckých škol a to nepčítam FAMU, DAMU……………ano
podepsali mnozí z nich podporu NK.

Ale holt někdy chtě
nechě, vstávat, nestávat, doktor nedoktor, kolaudace, nekolaudace
atd.atd.,musíte přijít si to fyzicky "odstát", stát se z
individua pro dobro věci bezejmeným členem společenství. Hrdost
nehrdost. To pochopil i politický odpůrce NK M.Knížák, když tam jediný
stál s transparentem proti NK a byl šťasten, jak moc si ho senzachtivá
média snímají.Svou roli však naplnil a můžeme se mu smát jak chceme.

Jiří David