Reklama
 
Blog | Jiří David

Nový článek část 4(závěr)

pokračování:

Bylo příliš brzo zrána, kdy se
nechtělo vstávat, neboť i bolest lenivěla

a ukradla
jejich(mé taky) mozky a fantazii

Jméno. Bratře. Ženo. Ty. Laskavosti

Reklama

pro
momentální soucit a parchanty(v dobrém) běsnící,

ale
už bez buzerace vojenských machrů, my plačící

zahaleni
mlhou bez zipů

Jméno. Jméno. Úzkosti
koncentrované v díře prdelí. Jméno

ztracenče.
Příbuzný. Jméno opuštěné, zjihlé jen v rozsetí

do
polí na rozcestí

Jméno jak prokleté vězení! Jméno
zprzněné

hejnem
bez žalu,

Jméno,
tvé zlo je má možná poprava Jméno

ztuhlé
v polštářích pod mou hlavou ve dvanácti letech. Jméno bez vlády.

Jméno  bez rozmyslu sobě cizí přesto pravé. Jméno,
tvá

plasma
není jen  TV. Jméno, tvoje prsty jsou

kopií
kopií kopií, Jméno, tvé se propadá trochu kanibalsky!

Jméno,
tvůj sluch zastřelil bílého daňka s vnitřnostmi pro kance

Jméno, osleplo jsi v záblescích
naděje na domov. Jméno tvé

mapy
neznají slitovaní

bez
konce. Jméno, růst růstu  skřehotá
v grafech tam nad řekou

Jméno,
prolnuté v sítích, vlastních, cizích

jen
tak.

Jméno tvá subreta je nafta subreta
s pihou.

Jméno
tvůj strach je rukojmí jak vyšité logo nadnárodních bank a korporací Jméno,

trpíš
roztříštěným géniem. Jméno osude

v
impotenci! Jméno tvé jméno

je Jméno!

Jméno prolézám tebou! Jméno
žiji v tobě

sním
o smyslu! Tak pochybný ve Jménu! Lehce otráven

opravdu
jen lehce a ve Jménu vykastrovaný .

Jméno nerozumím příchodu
z bodu A do bodu B, ani jejich mocnině nad městy.

Jméno
ubíjím žárem nočních lampiček prostor před postelí. Jméno, tys

mi zahnalo
přirozenost, která ji nikdy nemohla být!

Jméno,
zradím!

Probuzen
 a skrze mraky vidíš  vířivý popel, to ufo

oblohy!

Jméno.
Jméno. Steplalé břečky k nevypití.

Tolik
běžných, všedních démonů na ulicích,

v továrnách,
neexistujících  národů.

V těkavém
zraku blázinců, kde si kdekdo honí ocasy, frndy, naše obludné

bestie.
Nebyl jsem sám, ani na přístrojích

Kapka po kapce, v modlách
Jmeno tak ubohé!

Není  a přesto mi zvoní v uchu, klape zvonek
čelistí,

bože,
jo bože rvu si vlastní nehty, přidávám magi na krajíc chleba,

Jo
asi Vize, možná i  Znamení postraní
halucinace, zázraky, extáze,

sny, adorace, temné komory pro
osvícení, víru, pro nahatý baby v plechových skříňkách

mentálních
sraček, proč ne.

Lomy co každý druhý
čtvrtek  vybuchují přes řeku a jejich
kameny

odnesla
potopa ke zjevení pro budoucí pomníky

a
plno sebevražd krásných

tam
dole na skalách,

tak moc to bylo všechno vidět,
tak moc ,

horečnaté
oči, upřímné výkřiky co  všemu dávali
sbohem, hlavně sobě,

ale
to nevěděly

a
rozkvetlé louky voněly jakoby nic.

Jsi to ty, když jsem šmátral
rukou od vedle,

a
nic už necítil, jsi to ty?

Jsi to ty sebou unesený,
svázaný

sebeúnosce
bez možnosti výkupného.

Jsi to ty, který si hlídá čas
vpravo dole na modrém displayi

doma
i v hotelích.

Jsi to ty, jsem s tebou
když vraždíš

Jsi to ty i když každý tvůj
odraz pohlcují žaluzie

vtipný,
milý, zákeřný.

Jsi to ty v mém městě,
krajině co mi samozřejmě dávno nepatří

i
když má placenta  hnije tady v podzemí.

Jsi to ty v TV přenosech,
sestříhaných do idiocie

a
nemocniční lůžka hromadně levitují.

Jsi to ty kam letadla míří jen
pro zábavu

a
nadaní dobrovolně živoří, tak nějak s láskou.

Jsi to ty

kdo
nemohl souložit s pannou.

Jsi to ty s pravidelným
sexem, i když ráno to není ono

a
čekáš tak na  hmat tmy

Jsi to ty v množství ikon

propojený
globální svěrací kazajkou, ale šťastný, opravdu,

bez
vědomí propastí

Jsi to ty

když
nevinní jsou skoro nesmrtelní,

ale
jen v totální zkáze druhých

Jsi to ty

potomek
s kapslí jedu  mezi zuby

zatím
nezkousnuté

Jsi to ty

paranoik,
hysterik i blazeovaný cynik pro druhé

pro
sebe  neboť není proč cokoliv měnit.

Jsi to ty

kdy
napodobuješ Ježíše zběhlý v marketingu.

Jsi to ty

co  ze zadu střílí modu Marxe jak na čínských
hromadných popravách.

Jsi to ty

milovaný,
úspěšný se uvadlým pérem, usouženým ve fit centrech.

Jsi to ty

co
vlastní koma považuješ za  skvělý důvod
vykoupit  burzovní akcie a čekat

na
hřmící duši, na vítězství rozumných, charismatických vůdců,

           to nikdy
nevíš.

Jsi to ty

             v mých snech tak nevěrná(ý).